Novogradnje

Naši gradbeni posegi se izvajajo temeljito, kakovostno in odgovorno, kot jih nalagajo predpisi.

Rekonstrukcije

V poseben izziv so nam rekonstrukcije, saj imamo veliko izkušenj, kar reference tudi izkazujejo.

Adaptacije

Izvajamo vse vrste adaptacij, tudi manjše, in si pri tem prizadevamo izpolniti naročnikove želje.

Podatki o podjetju

Bukovčeva 23, 1230 Vir, Domžale. Vpisano v sodni register pri temeljnem sodišču v Ljubljani dne 31.07.1995, pod zaporedno št.1/26620/00. Id. št. za ddv. SI 95513825; Matična št.5898757. Direktor: Marino Morino ING. GR.